FB

Izraelci zbuldozerovali dalších 450 olivovníků, zbořili studnu z dob ještě římské říše a zakázali stavbu fotbalového hřiště

Izraelské úřady dnes ráno poslaly buldozery zničit zemědělskou půdu vlastněnou Palestinci u města Beit Ola na Západním břehu. 

Stromy a půda byly zničeny pod záminkou umístění na "státní půdě", což je jen předehra před vyvlastněním. 

Izraelské úřady také nařídily zastavit stavební práce na fotbalovém hřišti ve vesnici Wadi Fukin západně od Betléma v oblasti, která se nachází v těsné blízkosti nelegální židovské osady Bitar Elit v oblasti C, která je pod plnou izraelskou vojenskou kontrolou. Rozhodnutí přišlo pod záminkou stavby bez povolení.

Pokud zde Izraelci postaví další osadu, budou obyvatelé kompletně obehnáni židovskými osadami. Pro rezidenty to bude mít katastrofální dopad i z toho důvodu, že 60 % jich je tu závislých na zemědělství. Další zábor půdy pro ně bude devastující.

Izraelská lidskoprávní organizace B'Tselem říká, že "osadám byla přidělena rozsáhlá území daleko překračující jejich zastavěnou plochu. Tyto oblasti byly armádou prohlášeny za uzavřené vojenské zóny a Palestincům je na ně vstup zakázán, až na zvláštní povolení. Naproti tomu izraelský občan či Žid z libovolného místa na světě nebo turisté - ti všichni sem mají vstup povolený.

Podle zprávy Applied Research Institute (ARIJ) "přijalo několik izraelských vlád politiku získávání velkých částí půdy Západního břehu k vybudování a rozšiřování izraelských osad. A to za pomoci různých metod, z nichž nejznámější je argument 'bezpečnosti', který Izraeli umožnil omezit rozvoj palestinských měst ve zbývajících oblastech."

Institut odhaduje, že od roku 1967 Izraelci na Západním břehu ze země vytrhali přibližně 800 000 olivovníků.


   
22.07.2015
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=28893

hlavní články

Izraelská vláda sponzoruje extrémistické skupiny, které usilují o znovupostavení Třetího chrámu, což by znamenalo destrukci mešity Al-Aqsa a Skalního dómu

nejčtenější

Palestinci v noci ubránili vesnici před dalším nájezdem osadníků, které agresivně bránila armáda

EU je "hluboce znepokojena" a žádá Izrael, aby zastavil veškeré demolice a vrátil Palestincům humanitární pomoc a jejich zemědělská zvířata

Haaretz: Židovští radikálové slavili svatbu tak, že tancovali se zbraněmi, noži, zápalnou bombou a bodali do fotky upáleného palestinského dítěte, zbraně kolovaly i do rukou dětí

UNCTAD: izraelská blokáda a války zdecimovaly Gazu do té míry, že hrozí, že do 5 let bude neobyvatelná

DCIP: Izrael zatýká 500 až 700 palestinských dětí ročně a ve stoupající míře se na nich dopouští násilí

Izraelští extrémisté zaútočili na další dům ve vesnici Duma, kde bylo upáleno dítě

Proč se Palestina bouří? Izraelská politika "v klidu střílej" a číselný kontext izraelské vojenské okupace

B'Tselem:Upálení nemluvněte bylo ve světle odmítavé politiky chránit Palestince před osadnickým násilím jen otázkou času

VIDEO: Rabíni, kteří podporují židovské teroristy, kázali genocidu a vyzývali k zabíjení nežidů v ulicích včetně prezidenta Obamy

85 Percent of Palestinians killed by Israel were Extra-Judicially Executed


Kontaktujte nás

Velvyslanectví Státu Palestina
Internacionální 1307/12, Praha 6 - Suchdol
165 00 Czech Republic
Tel.: +420 233 544 224
Fax: +420 233 552 449
9.00-15.00 (Po - Pá)